Jesteś tutaj: Tani Opał Poradnik Zakupy Koszty akcyzy

Od czego zależy koszt akcyzy?

Produkty węglowe przeznaczone do celów opałowych objęte są akcyzą, której wartość zależy od klasyfikacji paliwa stałego. Koszt akcyzy za każdą tonę węgla o niższej kaloryczności wynosi 13,78zł brutto. W przypadku produktów wysokoenergetycznych koszt ten wzrasta do kwoty 37,40zł brutto. Najwyższą stawką akcyzy objęty jest koks. Podatek akcyzowy w przypadku koksu wynosi 43,29zł brutto.

Opodatkowanie wyrobów akcyzowych reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
(Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z pźn. zm.)


Lista produktów ze sklepu Tani Opał wraz z kosztami akcyzy:
Węgiel brunatny - 13,78zł
Miał węglowy - 13,78zł
Kulki miałowe - 13,78zł
Węgiel orzech - 13,78zł
Ekogroszek - 13,78zł
Miał węglowy wysokoenergetyczny - 37,40zł
Węgiel orzech wysokoenergetyczny - 37,40zł
Ekogroszek wysokoenergetyczny - 37,40zł
Ekogroszek Gold Line - 37,40zł
Koks - 43,29zł

Stawka podatku akcyzowego dla wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych określana jest na podstawie wartości opałowej i wynosi 1,28 zł/GJ (gigadżul). Liczona jest jako suma kaloryczności na 1000 kilogramów węgla. Paliwa stałe dzielone są na kategorie z określonymi wartościami opałowymi. Występują trzy kategorie oznaczone kodami CN 2701, CN 2702 oraz CN 2704, których kaloryczności zostały przyjęte kolejno jako: 23.8, 8.6, 27.5 GJ/1000 kilogramów. Kodem CN 2702 oznaczone zostały produkty od Węgla brunatnego do Ekogroszku miękkiego, stąd taka sama wartość akcyzy. Kodem CN 2701 oznaczone zostały produkty od Miału węglowego wysokoenergetycznego po Ekogroszek Gold Line. Osobnym kodem, CN 2704 oznaczony został Koks. Iloczyn przyjętej wartości opałowej oraz stawki podatku daję wartość akcyzy za każdą tonę produktu węglowego.

Zobacz także:
Akcyza - Czy przy zakupie węgla na potrzeby firmy muszę zapłacić akcyzę?
Zwolnienie od akcyzy - Kto może być zwolniony od akcyzy?

Dodaj komentarz