Jesteś tutaj: Tani Opał Poradnik Pozostałe Powstanie węgla

Jak powstał węgiel?

Proces powstawania węgla kamiennego trwał miliardy lat. Większość jego pokładów wytworzyła się od 360 do 28 milionów lat temu.

Węgiel jest paliwem kopalnianym pochodzenia organicznego, a więc na jego wykształcenie ogromny wpływ miały rośliny. Dokładniej powstał on w wyniku długich przekształceń tkanek roślinnych.

Bardzo ważnym okresem dla powstania węgla był karbon, w którym dominowały paprocie, skrzypy, widłaki, a także rośliny nagonasienne (bardzo prymitywne). Kiedy te rośliny obumierały, ich tkanki były poddawane procesom beztlenowej fermentacji (głównie na terenach podmokłych: w zagłębieniach jezior, czy w deltach rzek) – w związku z czym nie miały one szansy, żeby rozłożyć się na skutek zwyczajnych procesów biologicznych. Następnie, przez wiele lat, przykrywała je warstwa osadów różnego pochodzenia.

W kolejnych latach szczątki roślin znajdowały się coraz głębiej pod ziemią, a im niżej pod powierzchnią ziemi, tym bardziej wzrastało tam ciśnienie i temperatura, czyli główne czynniki przyczyniające się do metamorfozy tkanek roślinnych w węgiel. W pierwszym etapie rozkładu ten przeobrażający się materiał roślinny zamienił się w torf. Jeśli bagno zapełniło się substancją roślinną, na pokłady torfu osadzały się warstwy mułu i piasku. Potem teren uległ obniżeniu i został ponownie zalany przez wodę i zachodził kolejny etap akumulacji roślinnej. Taki cykl powtarzał się kilkakrotnie. Dokładniej opisując ten proces, można by powiedzieć, że z istniejącej na początku masy zaczęła być usuwana woda i inne substancje, które wcześniej się tam znajdowały, w ich miejsce tworzyły się natomiast dodatkowe ilości węgla. Następnie węgiel wyniósł się bliżej powierzchni ziemi w wyniku procesów górotwórczych.

Lepsza jakość węgla zależy od długości procesu jego powstawania (im dłuższy proces, tym większa jakość). Warto wiedzieć, że najwyższą klasą węgla kamiennego jest grafit, który w swoim składzie posiada 100% węgla.

Na terenach bagnistych, wyżej opisany proces trwa do dziś. Nie można jednak powiedzieć, że węgiel jest procesem szybko odnawialnym, ponieważ ten, o którym mowa dzisiaj, będzie gotowy do wydobycia za 10 000 000 – 100 000 000 lat.

Zobacz także:
Wydobywanie węgla - Jak wydobywa się węgiel?

Dodaj komentarz